قالب وردپرس پوسته وردپرس قالب فروشگاهی وردپس

اسامی دانشجویان ثبت نامی در مرحله تکمیل ظرفیت بهمن ۹۶

ردیفنام و نام خانوادگیرشته و مقطعشماره گروه
1احمد زاده میناکارشناسي ناپيوسته ارتباط تصویری 1
2اکبری نسترنکارشناسي ناپيوسته ارتباط تصویری 1
3ایرانپورمبارکه زهراکارشناسي ناپيوسته ارتباط تصویری 1
4باقرزاده سانازکارشناسي ناپيوسته ارتباط تصویری 1
5براتی سباکارشناسي ناپيوسته ارتباط تصویری 1
6بکرانی بالانی فائزه کارشناسي ناپيوسته ارتباط تصویری 1
7ترکی مولودکارشناسي ناپيوسته ارتباط تصویری 1
8ترکی هرچگانی آلماکارشناسي ناپيوسته ارتباط تصویری 1
9جزی آرزوکارشناسي ناپيوسته ارتباط تصویری 1
10جعفرپور بروجنی زهراکارشناسي ناپيوسته ارتباط تصویری 1
11جعفری دلیگانی ساجده کارشناسي ناپيوسته ارتباط تصویری 1
12ریگی کنهری سحر کارشناسي ناپيوسته ارتباط تصویری 1
13رهنما یزدآبادی زهراکارشناسي ناپيوسته ارتباط تصویری 2
14شریعتی نجف آبادی سهیلا سادات کارشناسي ناپيوسته ارتباط تصویری 2
15عباسی دولت آبادی مرضیهکارشناسي ناپيوسته ارتباط تصویری 2
16عتاری زهرا کارشناسي ناپيوسته ارتباط تصویری 2
17عسگریان ز هرهکارشناسي ناپيوسته ارتباط تصویری 2
18علیخانی یادگار نگارکارشناسي ناپيوسته ارتباط تصویری 2
19کریمی علویجه شهرزاد کارشناسي ناپيوسته ارتباط تصویری 2
20مسعود مبیناکارشناسي ناپيوسته ارتباط تصویری 2
21مطلبی نیا هانیه سادات کارشناسي ناپيوسته ارتباط تصویری 2
22موسوی زاده فائزه سادات کارشناسي ناپيوسته ارتباط تصویری 2
23مهدی هدیکارشناسي ناپيوسته ارتباط تصویری 2
24هاشمی سعیده السادات کارشناسي ناپيوسته ارتباط تصویری 2
25یوسفی نیلوفرکارشناسي ناپيوسته ارتباط تصویری 2
26پوستین دوز مریمکارشناسي ناپيوسته نقاشی1
27جمالی مورچگانی زهراکارشناسي ناپيوسته نقاشی1
28خواجوی پور ثریاکارشناسي ناپيوسته نقاشی1
29رجبی عاشق آبادی فرزانهکارشناسي ناپيوسته نقاشی1
30شاملو مائده کارشناسي ناپيوسته نقاشی1
31عسکری زاده زهرا کارشناسي ناپيوسته نقاشی1
32کاظمی اسفه فاطمه کارشناسي ناپيوسته نقاشی1
33کروندی رنانی النازکارشناسي ناپيوسته نقاشی1
34مشرفیان دوست منیژهکارشناسي ناپيوسته نقاشی1
35 مولائی فرشتهکارشناسي ناپيوسته نقاشی1
36میرعلائی آصفه سادات کارشناسي ناپيوسته نقاشی1
37نادری لردجانی هاجرکارشناسي ناپيوسته نقاشی1
38 ناظریان حسین آبادی فهیمهکارشناسي ناپيوسته نقاشی1
39استاد ورنوسفادرانی زهراکارشناسي ناپيوسته معماری 1
40باقری فاطمه سادات کارشناسي ناپيوسته معماری 1
41پوررشیدی فرزادکارشناسي ناپيوسته معماری 1
42تاجی مهدیکارشناسي ناپيوسته معماری 1
43ترکان پریساکارشناسي ناپيوسته معماری 1
44جعفری مارانی نسترن کارشناسي ناپيوسته معماری 1
45خان پور بنده نرگس کارشناسي ناپيوسته معماری 1
46جوانمرد جوآبادی عاطفه کارشناسي ناپيوسته معماری 1
47نیلوفر جواد پور مجلسیکارشناسي ناپيوسته معماری 1
48ذبیحی امیر حسین کارشناسي ناپيوسته معماری 2
49سنایی دانیالکارشناسي ناپيوسته معماری 2
50پارمیس شاه زیدی کارشناسي ناپيوسته معماری 2
51عزیزی کوهانستانی پریساکارشناسي ناپيوسته معماری 2
52علیرضا علاقه مندان کارشناسي ناپيوسته معماری 2
53عیوضی مریم کارشناسي ناپيوسته معماری 2
54فاتحی کیوان کارشناسي ناپيوسته معماری 2
55قراچه امیر بهادر کارشناسي ناپيوسته معماری 2
56کریمی مطلق نگین کارشناسي ناپيوسته معماری 2
57محمدی هرستانی علی کارشناسي ناپيوسته معماری 3
58نجمه محمودی دهنوی کارشناسي ناپيوسته معماری 3
59محمودی رقیه کارشناسي ناپيوسته معماری 3
60مسائلی مهردادکارشناسي ناپيوسته معماری 3
61ملاحسینی پژمانکارشناسي ناپيوسته معماری 3
62ملکی الهه کارشناسي ناپيوسته معماری 3
63مهر پویان مهسا کارشناسي ناپيوسته معماری 3
64یاران نرگس کارشناسي ناپيوسته معماری 3
65نادری هومنکارشناسي ناپيوسته نقشه برداری 1
66عباسی سورشجانی یاسرکارشناسي ناپيوسته نقشه برداری 1
67شمشادی امیر محمدکارشناسي ناپيوسته نقشه برداری 1
68افتخاری فر علیرضاکاردانی نقشه برداری 1
69حسینی سیدمحمد جوادکاردانی نقشه برداری 1
70رجائی زفره ای آرش کاردانی نقشه برداری 1
71رجائی زفره آرین کاردانی نقشه برداری 1
72رحیمیان امیر رضا کاردانی نقشه برداری 1
73قنبری عادل کاردانی نقشه برداری 1
74کلینی محمدکاردانی نقشه برداری 1
75نصری نصر آبادی محمدحسینکاردانی نقشه برداری 1
76اغماضی محمد کاردانی نقشه کشی معماری1
77ایزدی علی کاردانی نقشه کشی معماری1
78بندی علیرضاکاردانی نقشه کشی معماری1
79بهزاد چهار محالی درسا کاردانی نقشه کشی معماری1
80جاویدی رها کاردانی نقشه کشی معماری1
81جمشید پور محمد حسن کاردانی نقشه کشی معماری1
82حاجیان حسین آبادی مجتبی کاردانی نقشه کشی معماری1
83حیدری خرزوقی زینب کاردانی نقشه کشی معماری1
84خیر خواه محمد کاردانی نقشه کشی معماری1
85رضائی محدثه کاردانی نقشه کشی معماری1
86زینی اصفهانی زکیه کاردانی نقشه کشی معماری1
87شهشهانی سید مهدی کاردانی نقشه کشی معماری1
88صابری علی آ بادی نرگس کاردانی نقشه کشی معماری2
89صفدریان مهرداد کاردانی نقشه کشی معماری2
90طحانی زاده محمد مبین کاردانی نقشه کشی معماری2
91عمادی سینا کاردانی نقشه کشی معماری2
92فنائی متین کاردانی نقشه کشی معماری2
93کاظمی حقیقی شهرضائی علی کاردانی نقشه کشی معماری2
94محمدی النازکاردانی نقشه کشی معماری2
95محمدی نیلوفرکاردانی نقشه کشی معماری2
96معصومی خدیجه کاردانی نقشه کشی معماری2
97میرآبادی سید علی کاردانی نقشه کشی معماری2
98نصیری متین کاردانی نقشه کشی معماری2
99وحدتی آرزو کاردانی نقشه کشی معماری2
100امامی جمعه زهرا سادات کاردانی گرافیک 1
101جنترانی معصومه کاردانی گرافیک 1
102جوانمرد مرضیه کاردانی گرافیک 1
103دانش او نازنین کاردانی گرافیک 1
104رضائی مطلق زهرا کاردانی گرافیک 1
105رفیعی نادیا کاردانی گرافیک 1
106ستایش مرضیه کاردانی گرافیک 1
107سلیمی الهه کاردانی گرافیک 1
108شاهدی حدیثکاردانی گرافیک 1
109صفوی همامی شقایق کاردانی گرافیک 1
110علیخانی یگانه کاردانی گرافیک 1
111غربیبیان شیدا کاردانی گرافیک 1
112کاویان فاطمه کاردانی گرافیک 1
113الهه لجم اورک کاردانی گرافیک 1
114معتمدی محمد آبادی صدف کاردانی گرافیک 1
115مومن پور لیلا کاردانی گرافیک 1
116نوش مهر پریناز سادات کاردانی گرافیک 1
117میر معصومی هانیه السادات کاردانی گرافیک 1
118اخوت پور حوریه سادات کارشناسی پیوسته سینما 1
119ایوبی مهسان سادات کارشناسی پیوسته سینما 1
120پیمانی فروشانی پریناز کارشناسی پیوسته سینما 1
121توکلی الهه کارشناسی پیوسته سینما 1
122رضایی بهفر کارشناسی پیوسته سینما 1
123رفیعی امیر حسین کارشناسی پیوسته سینما 1
124صادقی فاطمه کارشناسی پیوسته سینما 1
125طهماسبی فراز کارشناسی پیوسته سینما 1
126عرب سعیدکارشناسی پیوسته سینما 1
127غریبی آرگینکارشناسی پیوسته سینما 1
128فرزانه فربد کارشناسی پیوسته سینما 1
129حیدری سورشجانی مهدیکارشناسی پیوسته سینما1
130بهروز عماد کارشناسی پیوسته سینما1
131محراب ابوالفضلیکارشناسی پیوسته سینما1
132فضیلت سحر کارشناسی پیوسته سینما 1
133برهانی شیرین کارشناسی پیوسته نقاشی 1
134پورشریعه فاطمه کارشناسی پیوسته نقاشی 1
135دانادل نگار کارشناسی پیوسته نقاشی 1
136عبدیزدان کیمیا کارشناسی پیوسته نقاشی 1
137نوری نسب نیلوفرکارشناسی پیوسته نقاشی 1
138اسماعیلی عاطفه کارشناسی پیوسته ارتباط تصویری1
139ایزدی معصومه کارشناسی پیوسته ارتباط تصویری1
140خادم الفقراء عاطفه کارشناسی پیوسته ارتباط تصویری1
141منصوری نیلوفرکارشناسی پیوسته ارتباط تصویری1
142نوری دو گاهی سیده غزاله کارشناسی پیوسته ارتباط تصویری1
143هراتی دهکردی فرزانه کارشناسی پیوسته ارتباط تصویری1
قالب وردپرس پوسته وردپرس قالب فروشگاهی وردپس