قالب وردپرس پوسته وردپرس قالب فروشگاهی وردپس

دانلود چارت درسی مربوط به هر رشته
رشته فیلم نامه نویسی / کارگردانیرشته بازيگری کارگردانیرشته گرافیک/ارتباط تصویریرشته نقاشیرشته معماریرشته معماری داخلیرشته نوازندگی موسیقی ایرانیرشته نقشه برداری
چارت رشته سینما/کارگردانی

 
چارت رشته بازیگری کارگردانی

 
چارت رشته گرافیک/مقطع کاردانی پیوستهچارت رشته هنرهای تجسمی نقاشی/مقطع کارشناسی ناپیوستهچارت رشته نقشه کشی معماری/مقطع کاردانیچارت رشته معماری داخلی/مقطع کارشناسي پیوستهجدول دروس تخصصی/ مقطع کارشناسی پیوستهچارت رشته نقشه برداری/مقطع کاردانی پیوسته
چارت رشته سینما/فیلم نامه نویسیچارت رشته ارتباط تصویری/مقطع کارشناسی ناپیوستهچارت رشته نقاشی/مقطع کارشناسی پیوستهچارت رشته معماری/مقطع کارشناسي ناپیوستهچارت رشته نقشه برداری/مقطع کارشناسي ناپیوسته
چارت کارشناسی پیوستهچارت رشته معماری/ مقطع کارشناسي پيوسته مهندسی معماری
دانلود آیین نامه ها، فرم کارآموزی، فرم رساله نهایی و سایر فرم های مربوط به هر رشته
رشته سینما(کارگردانی/فیلم نامه نویسی)رشته گرافیک/ارتباط تصویریرشته نقاشیرشته معماریرشته معماری داخلی
آیین نامه پروژه پایانیفرم پروژه مقطع کاردانی گرافیکفرم کارآموزی مقطع کاردانیفرم کارآموزی مقطع کاردانیفرم خام پروپوزال کارشناسی معماری داخلی
فرم پیش تولیدآیین نامه پروژه پایانی مقطع کارشناسیفرم کارآموزی مقطع کارشناسیفرم کارآموزی مقطع کارشناسیشیوه نامه تدوین و ارائه پایان نامه
فرم انتخاب استاد راهنما (فرم شماره یک)آیین نامه پروژه پایانی مقطع کاردانیفرم خام پروپوزال کارشناسی معماری- فرمت pdf
فرم ارائه پایان نامهآیین نامه پروژه پایانی مقطع کارشناسی فرمت wordفرم خام پروپوزال کارشناسی معماری– فرمت word
آیین نامه پروژه پایانی مقطع کارشناسی فرمت pdfفرم های 4،3،2 مربوط به پایان نامه
فرم شماره يک-فرمت wordمراحل انجام پروژه پایانی
فرم شماره يک-فرمت pdf
فرم شماره 20-اجازه دفاعيه
قالب وردپرس پوسته وردپرس قالب فروشگاهی وردپس