قالب وردپرس پوسته وردپرس قالب فروشگاهی وردپس

شماره تماس مستقیم واحدها

شماره واحد ریاست:           ۰۳۱۹۵۰۱۹۴۳۱

شماره واحد آموزش:           ۰۳۱۹۵۰۱۹۴۳۲

شماره واحد بایگانی،
امور فارغ التحصیلان و                   ۰۳۱۹۵۰۲۹۴۳۰
امور مربوط به موسسه بزرگمهر

شماره واحد فرهنگی:          ۰۳۱۹۵۰۱۹۴۳۳

شماره واحد مالی:       ۰۳۱۹۵۰۱۹۴۳۴

شماره واحد نگهبانی:          ۰۳۱۹۵۰۱۹۴۳۵

شماره واحد حراست:          ۰۳۱۹۵۰۱۹۴۳۶

شماره  فاکس:                     ۰۳۱۹۵۰۱۹۴۳۷

 

قالب وردپرس پوسته وردپرس قالب فروشگاهی وردپس